Wydarzenia

65-lecie przesiedlenia mieszkańców Świętego

W dniu 18 lipca 2010r. odbyła się niecodzienna uroczystość w miejscowości Święte k/ Radymna.

65 lat temu mieszkańcy tej miejscowości osiedlili się na tej ziemi, wypędzeni z terenów Wschodnich zagarniętych po II Wojnie przez Sowietów. Po zmianie granicy na Wschodzie w 1945r. w myśl umowy polsko -radzieckiej część mieszkańców ukraińskich wyjechało do ZSRR, a część zostało przesiedlonych na północne tereny Polski w tzw. Akcji Wisła. Uchodźcy palili po sobie domy i zabudowania. Pozostała cerkiew obrządku wschodniego wybudowana w 1932r. i część zabudowań.

Opuszczone przez Ukraińców zabudowania zasiedlone zostały przez ludność naszej miejscowości w 1945r, którzy przywędrowali na te tereny z dawnych ziem polskich na Wschodzie. Tam również pozostawili swoje domy i gospodarstwa i tylko z tym, co dało się władować na furmanki lub do pociągu przywędrowali na te tereny. Wraz z ludnością przywędrowali tu również ich duszpasterze: ks. Stanisław Żukowski- proboszcz z Czyszek, który po kilku tygodniach przeniósł się jednak do parafii Walawa, gdzie było więcej ludzi z Czyszek; później przybył Ojciec Błażej Wiedrak – franciszkanin spod Czyszek i wreszcie Ojciec Aureli Augustyn, który duszpasterzował w tej parafii 5 lat.

Ludność Świętego to repatrianci z bardzo wielu miejscowości zza Buga. Trzeba przytoczyć te miejscowości, by uświadomić sobie, jak niejednorodne jest to społeczeństwo.

W Księgach Metrykalnych znaleziono takie miejscowości pochodzenia: Boża Wola, Bruchnal, Czaplaki, Czołhynie, Czyszki, Dmytrowice, Gawliki, Gnojnice, Gródek Jagielloński, Horpień, Jaworów, Jażów Nowy, Jażów Stary, Kamionka Strumilowa, Kołomyja, Krakowiec, Lipowiec, Lubień, Małnowska Wola, Mołodycz, Montreal, Morańce, Moosberg, Mikołaj Polski, Mościska, Nakoneczne, Ożomła, Porudno, Przedburze, Pyszówka, Rodatycze, Ruda Kochanowska, Ruda Krakowiecka, Sokal, Skwarzawa Stara, Stanisławów, Szczerzec, Świdnica, Wola Gnojnicka, Winniczki, Wólka Chrypska, Wyrów, Zapust, Zawada, Żmijowiska, Żółkiew.

Decyzja zorganizowania Uroczystości 65- lecia przesiedlenia mieszkańców Świętego zapadła już w 2009 r. W luźnych rozmowach, a następnie na spotkaniach grup duszpasterskich kształtowała się wizja samej uroczystości, jak i sposobu upamiętnienia tego wydarzenia. Powołano komitet organizacyjny, w skład którego weszli:

 • Marek Kisielewicz – Sołtys w Świętem
 • Leszek Lisowski – Radny Gminy Radymno ze Świętego
 • Bronisław Soja – Prezes Klubu Sportowego w Świętem
 • Stanisław Krupa – Przewodniczący Rady Duszpasterskiej w Świętem
 • Józef Turko – Komendant Straży Pożarnej ze Świętego
 • Jerzy Pasieka – grabarz administrujący na naszym cmentarzu
 • Genowefa Krupa – Przedstawicielka Rady Sołeckiej
 • Zenon Sanocki – Przedstawiciel Rady Sołeckiej
 • Wojciech Lechociński – Przedstawiciel Rady Sołeckiej
 • Urszula Serafin – Dyrektor Zespołu Szkół w Świętem
 • Ks. Edward Grabarz – Proboszcz parafii Święte.

Na zebrania byli proszeni również Wójt Gminy Radymno – Stanisław Ślęzak i Sekretarz Gminy Radymno – Krystyna Krzemińska . W porozumieniu z Wójtem termin uroczystości został wyznaczony na dzień 18 lipca 2010 r.
Na naszych zebraniach dyskutowaliśmy też nad sposobem upamiętnienia Przesiedleń. Moja propozycja- figura Sł. B. Jana Pawła II- w nadziei, że rok 2010 może być rokiem beatyfikacji, został przyjęty z wielką radością. Kolejne dyskusje to miejsce: przy kościele…, na skwerku w miejscu dawnej studni…, czy wreszcie przy wjeździe do wioski. Ta ostatnia propozycja została zatwierdzona: na nowym cmentarzu zostanie usypana skarpa.

Prace ruszyły: mieszkańcy wozili ziemię, plantowali teren, wykonywali skarpę. Był wielki entuzjazm. Do pracy przyszło wielu mężczyzn, niektórzy przyjechali traktorami, inni przyszli z łopatami i taczkami. Bardzo dużo pomagał traktorem Zenon Sanocki, który pługiem wszystko kształtował.

Znaleźliśmy figurę u producenta z Łowiec. Następnie Rada Duszpasterska przeprowadziła zbiórkę pieniężną w parafii na rzecz zakupienia figury, co pozwoliło zakupić piękną figurę pap. Jana Pawła II, wysoką na 2,14 m.

Teraz potrzeba było wykonać projekt i zgłoszenie w Wydziale Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu. Tu z wielką pomocą przyszedł Rodak ze Świętego – inż. Edward Gala – prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego BESTA w Rzeszowie. Wykonał dla nas bezpłatnie projekt pomnika, a nawet ufundował cokół pod figurę i osadził na usypanej skarpie. Sprawami urzędowymi zajął się inny nasz Rodak – kierownik w Gminie Radymno Adam Lisańczuk.

Dla pozyskania funduszy na wykonanie Pomnika i zorganizowania całej imprezy zostały opracowane i złożone wnioski na integrację społeczną. Wnioski złożył Prezes Klubu Sportowego „Sanoczanka” Bronisław Soja, Marek Kisielewicz oraz Proboszcz Parafii Święte ks. Edward Grabarz.

Fundatorów pomnika było więcej. Nasz wspaniały fachowiec Marian Huczko wykonał bezpłatnie przepiękną bramę przed pomnikiem, a inny parafianin – Lesław Lisowski – Radny- zakupił i ofiarował na rzecz parafii i figury dwie duże donice na kwiaty. W-ce Prezeska Akcji Katolickiej w Świętem Helena Magnowska zakupiła kwiaty do donic i szarfę biało- czerwoną do przecięcia w dniu poświęcenia.

Prace wykończeniowe przy pomniku wykonywano po zainstalowaniu figury na cokole. Zamówiono w zakładzie kamieniarskim płyty granitowe wg projektu. Zakupiono i ułożono kostkę na placu przed figurą, tuje ozdobne, którymi obsadzono brzegi skarpy flagi w trzech kolorach, a nasz parafialny i sprawdzony ślusarz wykonał nie piękne stojaki.

Gro prac i odpowiedzialności wzięli na siebie: Sołtys Marek Kisielewicz, Radny Leszek Lisowski, Przewodniczący Rady Duszpasterskiej Stanisław Krupa, Zenon Sanocki, wiceprezes Akcji Katolickiej Helena Magnowska i Ksiądz Proboszcz Parafii Święte Edward Grabarz.

W dniu 18 lipca 2010r. w uroczystej procesji wierni wyszli z kościoła i w takt pieśni wykonywanych przez Orkiestrę Dętą OSP z Sośnicy podążali do figury upamiętniającej Historię Przesiedleń. Poświęcenia figury Sł. B. Jana Pawła II dokonał Dziekan Dekanatu Radymno I Ksiądz Czesław Jaworski.

Przecięcia wstęgi dokonali: Poseł PIS – u Mieczysław Golba, Marszałek Województwa Kazimierz Ziobro, Wójt Gminy Radymno Stanisław Ślęzak, Prezes Firmy BESTA z Rzeszowa Edward Gala, Radny ze Świętego Lesław Lisowski, Sołtys ze Świętego Marek Kisielewicz, Dziekan z Radymna Ksiądz Czesław Jaworski i Ksiądz Proboszcz ze Świętego Edward Grabarz

Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ksiądz Dziekan Czesław Jaworski. Współcelebransi to: Ks. Proboszcz parafii Święte Edward Grabarz i Ks. Kanonik Kazimierz Wojdyło – emeryt ze Świętego i jednocześnie Złoty Jubilat.

Liturgię Słowa przygotowała Akcja Katolicka: Renata Pawliszko, Helena Magnowska, Anna Zubrzycka i Dorota Wojtasik.

Uroczyste Kazanie z ok. 65- lecia Przesiedlenia mieszkańców ze Świętego i 50- lecia Kapłaństwa Ks. Kan. Kazimierza Wojdyło i Ks. Prał. Kazimierza Golenii wygłosił Ks. Dr Prał. Henryk Hazik- specjalista w dziedzinie historii – Proboszcz ze Skołoszowa. Swoje podziękowanie za zaproszenie przesłał Marszałek Podkarpackiego Bogdan Rzońca.

Oprawę muzyczną wykonali: Chór Parafialny w Świętem pod dyrekcją Organisty Artura Brzyskiego i Orkiestra Dęta przy OSP w Sośnicy.

Po uroczystej Mszy św. dalsza część uroczystości odbywała się w Świetlicy Wiejskiej w Świętem.
Na tę część złożyły się:

 • Uroczysty obiad
 • Przemówienia zaproszonych gości
 • Koncert Orkiestry Dętej z OSP z Sośnicy