Spowiedź

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty istnieje codziennie. W dni powszednie i w niedzielę spowiedź odbywa się pół godziny przed Mszą św. Spowiedź jest możliwa także w I Czwartek miesiąca, podczas godzinnej adoracji Najśw. Sakramentu przed Mszą św. oraz w każdy I Piątek miesiąca (45 min przed Mszą św.).

W okresie Wielkiego Postu organizowana jest spowiedź dla całej wspólnoty parafialnej.

Dobre przeżycie sakramentu pokuty zależy od duchowego przygotowania i spełnienia 5 warunków dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Warto o tych warunkach pamiętać, gdyż penitenci nie zawsze właściwie je rozumieją oraz często pomijają w przygotowaniu i przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania.

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat sakramentu pokuty:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1420-1498.

Obowiązujące normy prawne:

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 959-997.