Kalendarium

Po zakończeniu II wojny światowej w 1945 r. i przesiedleniu ludności ukraińskiej i ruskiej na Wschód, placówkę w Świętem objęli księża obrządku rzymsko – katolickiego. Do miejscowości zaczęli napływać głównie repatrianci z okolic Lwowa – Czyszek, Bruchnala, Winniczek.
Takie były początki parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Świętem.

Lipiec 1945 – kościół w Świętem, byłą cerkiew, objął ks. mgr Stanisław Żukowski ze Lwowa.
W międzyczasie, na prośbę ludzi, przybyli do parafii OO. Franciszkanie. Ks. Stanisław Żukowski przeniósł się do Walawy i tam objął ekspozyturę. Pierwszym franciszkaninem, który objął parafię był O. Błażej Wierdak (lipiec 1945 r.). Jeszcze w tym samym miesiącu z Czyszek k/Lwowa przybył do Świętego O. Aureli Augustyn zajmując miejsce O. Błażeja, który przeniósł się do Przemyśla.

Końcem lipca przybył ostatni transport repatriantów z Czyszek. Wśród przybyłych był O. Manuet Kwaśniak, gospodyni Karolina Krochmalna i pomocnice domowe: Anna Kalamaniak i Agata Lecyk. Do parafii przywiezione zostały rzeczy kościelne i parafialne, obrazy, chorągwie, sztandary, figury itp.

Pod koniec roku O. Manuet Kwaśniak przeniósł się na zachodnie tereny Polski, tzw. Ziemie Odzyskane

Od 1946 r. O. Aureli przejął również ekspozyturę w Sośnicy po ks. Stefanie Zawadzkim, który przeniósł się do Radymna. Miejscowość Sośnica, będąca wówczas dużą wsią (liczyła ok. 500 numerów), nękana był przez grasujących Banderowców, którzy niszczyli i palili zabudowania.

Kościół w Świętem stoi pusty z powybijanymi szybami, podziurawionym dachem od broni pokładowej samolotów niemieckich. Jedynym wyposażeniem kościoła jest ambona, ławki i konfesjonał.

W roku 1946 O. Aureli spędził wiele czasu przy uporządkowywaniu i naprawianiu kościoła, plebanii i salki katechetycznej. Wszelkie utensylia kościelne potrzebne do posługi kapłańskiej zostały przywiezione z parafii Czyszki

27 sierpnia 1950 r., na mocy uchwał Kapituły Prowincjonalnej, placówkę parafialną w Świętem objął O. Metody Rejentowicz.
 • 1 maja 1951 r. podczas nabożeństwa majowego został poświęcony obraz Matki Bożej do głównego ołtarza. Poświęcenia dokonał O. Prowincjał Wojciech Zmorz.
 • Wiosną została umieszczona sygnaturka na dachu kościoła
 • W czerwcu parafianie zakupili feretron (obustronnie namalowany obraz religijny w ozdobnych ramach, obustronna płaskorzeźba lub figura świętej postaci na podstawie) św. Antoniego.
 • Jesienią poświęcony został metalowy krzyż przy drodze prowadzącej do Radymna.
 • Do zakrystii zakupiona została komoda potrzebna do ubierania się do Mszy św. i do przechowywania szat liturgicznych.
 • 8 września 1951 r. odbył się pierwszy odpust parafialny – od tej pory kościół przyjął nazwę Narodzenia Najświętszej Marii Panny.
 • W pierwszych dniach marca 1952 r. O. Metody Rejentowicz został wezwany do Ks. Biskupa Franciszka Bardy i otrzymał od niego polecenie przeniesienia się ze Świętego do Sośnicy i tam założenia duszpasterstwa. Jednak lokalne warunki tymczasowo nie pozwalały na to. Gruntownego remontu w Sośnicy wymagała plebania, budynki gospodarcze i kaplica. W tej sytuacji wstrzymano przeniesienie ekspozytury do Sośnicy. O. Metody nadal pełnił duszpasterstwo w obu miejscowościach.
 • 25 maja został przeprowadzony częściowo remont dachu na plebanii w Świętem.
  20 czerwca Ks. Biskup Ordynariusz przesłał pismo do O. Metodego, w którym żądał natychmiastowego opuszczenia przez O.O Franciszkanów Świętego i Sośnicy. W odpowiedzi na nie O. Metody zwrócił się z prośbą o pozostanie w Świętem. W tym celu udał się osobiście do O. Prowincjała Zakonu. Decyzja Ks. Biskupa zapadła 8 sierpnia 1952 r. na mocy której, O. Metody miał pełnić jeszcze przez pewien czas funkcję zarządcy ekspozytury w Świętem.
 • 16 sierpnia Ks. Biskup Ordynariusz Franciszek Barda wydał dekret o rozdzieleniu ekspozytur w Świętem i Sośnicy. Odtąd miały stać się osobnymi placówkami parafii Radymno, a urząd wikariusza ekspozyta miał pełnić, jak dotychczas, O. Metody Rejentowicz.
 • 8 września odbył się odpust parafialny. Mimo deszczowej pogody przybyło wielu wiernych i księży z pobliskich parafii.
 • 14 września została wybrana Rada Parafialna w Świętem.
 • Na Boże Narodzenie założono instalację elektryczną w kaplicy w Sośnicy i podłączono do sieci.
 • W lutym 1953 r. założono w Świętem Spółdzielnię Produkcyjną.
 • W kwietniu, przed Wielkanocą, założono siatkę koło kościoła od strony świetlicy.
 • We wrześniu pomalowano kościół w Świętem w 3 kolorach. Koszty zostały pokryte ze składek wiernych. Wcześniej, ściany pokryte były szarym tynkiem.
 • 8 września, w piękny słoneczny dzień, odbył się odpust parafialny.
 • 27 lutego 1954 r. odbyła się w parafii wizytacja kanoniczna władz zakonnych.
 • 21 – 25 marca odbyły się rekolekcje wielkopostne. Prowadził je O. Nikodem Szałankiewicz z Przemyśla.
 • 31 maja sprawiono, jako wotum dla Matki Bożej w Jej Roku Jubileuszowym, białe konopeum do tabernakulum.
 • 13 czerwca 1954 r. odbył się w Sośnicy pierwszy odpust parafialny. Patronem parafii został św. Antoni Padewski. Sośnica nie posiadała własnego kościoła. Msze Św. odbywały się w kaplicy zbitej z desek. Uroczystość odpustową poprowadził ks. Huligowski z Ostrowa, homilię wygłosił ks. dziekan z Radymna.
 • 24 czerwca 1954 r. w całej wsi zabłysło światło elektryczne! Święte zostało przyłączone do sieci elektrycznej.
 • 20 lipca, z okazji setnej rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w Sośnicy zakupiono do kaplicy wielką figurę Matki Bożej.
 • Początkiem września do sieci elektrycznej został podłączony również kościół w Świętem. Zwłoka związana była z polityką władz wojewódzkich Wydziału d/s Wyznań. Ostatecznie rozwiązano spory i przyłączono światło do świątyni.
 • 8 września odbył się odpust parafialny. Sumę celebrował O. Nikodem Szałankiewicz z Przemyśla, kazanie wygłosił ks.wikary z Radymna.