Ruch Apostolstwa Młodzieży

 

Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza Ks. Kard. Karola Wojtyły i zwany był Grupami Apostolskimi. Jest wspólnotą katolików świeckich, przygotowującą do apostolstwa oraz dającą im oparcie w podjętych działaniach. Na teren Archidiecezji Przemyskiej Ruch został przeniesiony dzięki staraniom Ks. Franciszka Rząsy w 1984 roku.

Stowarzyszenie zmierza do przygotowania młodzieży do świadomego i dojrzałego życia wiarą, zarówno osobistego jak i wspólnotowego. Dąży do:
a) doprowadzenia młodzieży do takiej dojrzałości osobowej, chrześcijańskiej i patriotycznej, który uczyni ją gotową dawać odważnie świadectwo Chrystusowi w konkretnej rzeczywistej współczesnej Polsce.
b) Przygotowania religijnego i społecznego młodzieży do życia w rodzinach i innych grupach społecznych oraz do angażowania się w struktury państwowe i samorządowe, by przepajać je duchem Ewangelii.

/www.ram.przemyska.pl/

 

W naszej parafii założenie parafialnej grupy RAM nastąpiło dnia 18 października 2015 roku. Podczas uroczystej Mszy Św. której przewodniczył Ks. Moderator Jan Mazurek, 27 osób z parafii Święte otrzymało Błogosławieństwo i emblemat stając się tym samym oficjalnie członkami RAM.

Spotkania parafialnej grupy RAM mają miejsce w każdą sobotę. Rozpoczynają się Mszą świętą o godz. 17.00 po której odbywa się spotkanie formacyjne.

Zdjęcia z założenia grupy RAM